Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Numer aktu: 16/197/17/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Załączniki: