Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Żuchniewicz, podinspektora w Departamencie Finansów i Skarbu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów finansowo-księgowych, w tym dotyczących wynagrodzeń i płac związanych z realizacją projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Numer aktu: 23/363/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Załączniki: