Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-109/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Warmińsko–Mazurskiego na 2018 rok.

Załączniki: