Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej w 2018 roku