Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2018 roku