Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert w zakresie zadania: Rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu