Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018