Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w roku 2018 r.