Kategoria: Wydane decyzje / gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Informacja o zmianie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w celu rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, powstałego po zakończeniu ruchu zakładu górniczego – kopalni piasku „Nowina VIII”, zlokalizowanego w obrębie 0018 Nowina, gmina Elbląg

Załączniki: