Kategoria: Wydane decyzje / gospodarka odpadami

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk | wersja archiwalna

Informacja o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni „Kanigowo III”, zlokalizowanej w obrębie Kanigowo, gm. Nidzica

Załączniki: