Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
71Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-112017-09-18Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch jednodniowych szkoleń w zakresie „Zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw, które weszły w życie od 01.06.2017 r.“Rozstrzygnięte
72Nieograniczony2017-09-062017-09-18Dostawa gadżetów promocyjnych oznakowanych logotypem oraz adresem strony internetowej WojewództwaZakończone
73Nieograniczony2017-09-012017-09-11Druk mapy turystycznej Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz oddzielnej naklejki papierowej z przebiegiem szlaku.Zakończone
74Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-012017-09-08Zapytanie ofertowe na zakup komputerów przenośnych oraz licencji programu Adobe Design Standard CS6 PL lub oprogramowanie równoważne.Zakończone
75Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-08-312017-09-08Zaproszenie do składania ofert oraz rozeznanie cenowe na wykonanie usługi opracowania ekspertyzy w zakresie analizy potrzeb i możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoRozstrzygnięte
76zgodne z art. 138o PZP2017-08-302017-09-07Wykonanie usługi szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Zakończone
77Nieograniczony2017-08-292017-09-11Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowegoZakończone
78Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-08-292017-09-06Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę 4 szt. szafek do przechowywania kluczyRozstrzygnięte
79Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-08-292017-09-06Zaproszenie do składania ofert oraz rozeznanie cenowe na wykonanie usługi opracowania ekspertyzy w zakresie analizy przyczyn niskiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów w aplikowaniu o środki z RPO WiM 2014-2020. Rozstrzygnięte
80zgodne z art. 138o PZP2017-08-252017-09-04Kompleksowa organizacja II edycji Konkursu Żagle Warmii i MazurZakończone
Strona 8 z 49