Kategoria: Polityka społeczna

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Uchwała Nr XIV/253/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku

Przejdź do aktu prawnego