Kategoria: Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wykaz zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, wydanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (stan na dzień 28.09.2017 r.)