Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-453/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

Załączniki: