Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Michał Chomej

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą: „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową” - wyniki

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w ramach konkursu pn. „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorzady lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową“ wpłynęła jedna oferta. Spełniła ona wymogi formalne. Jej zakres merytoryczny będzie podlegał ocenie komisji konkursowej.