Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ulicy Kościuszki 37.

Załączniki: