Kategoria: PFRON

Ogłoszono przez Michał Chomej

Informacja o wykorzystaniu środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym udzielonej pomocy publicznej za 2016 r.

Załączniki: