Kategoria: Wykaz decyzji koncesyjnych

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wykaz decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących udzielenia, zmiany, przeniesienia i wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wg. stanu na 30.03.2017 r. oraz dotyczących zatwierdzenia dokumentacji geologicznych wydanych do dnia 31.12.2016 r.

Załączniki: