Kategoria: Wykaz petycji

Ogłoszono przez Michał Chomej

Petycja w sprawie remontu drogi nr DW 520 Prabuty-Kamieniec - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 02.06.2017 r.

Załączniki: