Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
61Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-212017-10-06Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017, 2018 możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020Rozstrzygnięte
62Inne2017-09-202017-09-27Szacowanie wartości zamówienia: Microsoft SQL Server Enterprise Core 2016 Government OPEN z pakietem Software Assurance - 12 licencjiW trakcie
63Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-202017-09-26Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)Rozstrzygnięte
64Inne2017-09-192017-09-21Szacowanie wartości zamówienia na odnowienie wsparcia producenta dla serwera Avamar oraz Data DomainW trakcie
65Nieograniczony2017-09-182017-09-26Projekt, skład, redakcja i druk biuletynu informacyjnego o ekonomii społecznejZakończone
66Nieograniczony2017-09-152017-09-25Opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”, w części dotyczącej odcinków dróg wojewódzkich wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentuZakończone
67Inne2017-09-142017-09-19Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętegoW trakcie
68Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-142017-09-20Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichRozstrzygnięte
69Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-132017-09-18Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi promocyjnej podczas rozgrywek PGNiG Superligi mężczyzn w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2017 r.W trakcie
70Nieograniczony2017-09-132017-09-21Usługa odnowienia o 3 lata wsparcia technicznego dla systemu zarządzania siecią bezprzewodową urzęduZakończone
Strona 7 z 49