Kategoria: Oferty pozakonkursowe

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Oferta Ochotniczej Staży Pożarnej w Barczewie na realizację zadania pn. „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Barczewo 2017”

Informujemy, że dnia 24.04.2017r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatrzył ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie i uznał celowość realizacji zadania pn. „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Barczewo 2017 ” z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego, złożonej w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Proponuje się przekazanie na realizację ww. zadania kwoty dotacji w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Departamentu Zdrowia adres: ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn lub e-mail: e.dziekan@warmia.mazury.pl

Załączniki: