Kategoria: PFRON

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

W dniu 14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę Nr 16/204/17/V w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 r. przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj:

Uchwała Nr 16/204/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2017 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do 13 kwietnia 2017 r.

Informacji na temat przedmiotowego konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Halina Zygnerska - Kierownik Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tel. 89 512 55 17),
  • Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 21),
  • Dorota Pyrczak – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 50),
  • Karolina Mówińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 18),
  • Radosław Kaim – pracownik ww. Biura (tel. 89 512 55 19)

Załączniki: