Kategoria: Pozwolenia zintegrowane - prowadzone postępowania

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Informacja o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk – Fermy Brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Niestoja, gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie

Załączniki: