Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
51Nieograniczony2017-10-112017-11-24Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Rozstrzygnięte
52Nieograniczony2017-10-062017-10-16Przygotowanie i druk mapy uwzględniającej wybrane porty i ekomariny w regionieZakończone
53zgodne z art. 138o PZP2017-10-052017-10-12Organizacja szkolenia dla Grupy Roboczej ds. KomunikacjiZakończone
54Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-032017-10-11Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak również UE i poza nią na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie“Rozstrzygnięte
55Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-292017-10-09Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WiM 2014-2020)Rozstrzygnięte
56Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-292017-10-05Zapytanie ofertowe na dostawę licencji programu Adobe Design Standard CS6PL (lub oprograowania równoważnego) oraz na zakup komputerów przenośnych (2 szt.)Zakończone
57Nieograniczony2017-09-292017-10-09Opracowanie i druk materiałów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OlsztynieZakończone
58zgodne z art. 138o PZP2017-09-252017-10-03Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu RPO WiM 2014-2020Zakończone
59Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-212017-10-06Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017, 2018 możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020Rozstrzygnięte
60Inne2017-09-202017-09-27Szacowanie wartości zamówienia: Microsoft SQL Server Enterprise Core 2016 Government OPEN z pakietem Software Assurance - 12 licencjiW trakcie
Strona 6 z 49