Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-15/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztyne z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok

Załączniki: