Kategoria: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zespół do spraw oświaty

Pierwsze posiedzenie roboczego Zespołu do spraw oświaty WRDS WM

Uchwałą nr 6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku został powołany skład Zespołu do spraw oświaty. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku. Otworzył je pan Wiesław Łubiński - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący wręczył akty powołania członkom Zespołu.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Grzegorz Paciulan, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, Wiceprzewodniczący WRDS WM.

Zespół na pierwszym posiedzeniu wybrał w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Pana Zdzisława Fadrowskiego. Przedmiotem posiedzenia było również:

  1. Uchwalenie Regulaminu Prac Zespołu do spraw oświaty Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Dyskusja dot. planu pracy Zespołu – zgłaszanie propozycji przez członków Zespołu.

Członkowie Zespołu dyskutowali nad zmianą systemu kształcenia w Polsce, a w szczególności planami Rządu w sprawie likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-klasowej szkoły podstawowej