Kategoria: Wykaz petycji

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Petycja w sprawie zbyt niskiej częstotliwości i zbyt małej ilości kursowania pociągów osobowych w województwie - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.09.2016 r.

Załączniki: