Kategoria: Wykaz petycji

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Petycja dotycząca stworzenia lotniska w Ornecie - data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 12.09.2016 r.

Załączniki: