Kategoria: Wykaz decyzji koncesyjnych

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Wykaz decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących udzielenia, zmiany, przeniesienia i wygaszenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wg. stanu na 19.08.2016 r.” oraz dotyczących zatwierdzenia dokumentacji geologicznych wydanych do dnia 19.08.2016 r.”

Załączniki: