Kategoria: Organizacje Pozarządowe

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.