Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
31Nieograniczony2017-09-152017-09-25Opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”, w części dotyczącej odcinków dróg wojewódzkich wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentuZakończone
32Inne2017-09-142017-09-19Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia zamkniętegoW trakcie
33Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-142017-09-20Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichRozstrzygnięte
34Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-132017-09-18Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi promocyjnej podczas rozgrywek PGNiG Superligi mężczyzn w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 13.12.2017 r.W trakcie
35Nieograniczony2017-09-132017-09-21Usługa odnowienia o 3 lata wsparcia technicznego dla systemu zarządzania siecią bezprzewodową urzęduZakończone
36Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-132017-09-20Zapytanie ofertowe na zakup licencji na oprogramowanie Adobe Design Standard CS6 PL lub oprogramowanie równoważne – 1 szt. oraz komputerów przenośnych – 2 szt.Zakończone
37Nieograniczony2017-09-112017-10-23Dostawa zestawów komputerowych z monitorami oraz laptopówRozstrzygnięte
38Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-112017-09-18Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch jednodniowych szkoleń w zakresie „Zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw, które weszły w życie od 01.06.2017 r.“Rozstrzygnięte
39Nieograniczony2017-09-062017-09-18Dostawa gadżetów promocyjnych oznakowanych logotypem oraz adresem strony internetowej WojewództwaZakończone
40Nieograniczony2017-09-012017-09-11Druk mapy turystycznej Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz oddzielnej naklejki papierowej z przebiegiem szlaku.Zakończone
Strona 4 z 46