Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312018-04-1718/386/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguObowiązujący
322018-04-1718/381/18/VUchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 rokuObowiązujący
332018-04-1718/380/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-022/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowania.Obowiązujący
342018-04-1718/378/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/351/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
352018-04-1718/377/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-029/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowania.Obowiązujący
362018-04-1718/376/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-028/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowania.Obowiązujący
372018-04-1718/375/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-024/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektów do dofinansowania.Obowiązujący
382018-04-1718/374/18/VUchwała w sprawie zawarcia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie porozumienia z Województwem Lubelskim, Województwem Podlaskim, Województwem Podkarpackim oraz Województwem Świętokrzyskim w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na przeprowadzenie badania ruchu na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo i wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania oraz wyłonienia wykonawcy.Obowiązujący
392018-04-1718/373/18/VUchwała w sprawie: wydania opinii o zgodności projektu Strategii ZIT’’ (bis) Elbląga (zawartego w projekcie Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 2 marca 2018r.) w zakresie możliwości finansowania ZIT” (bis) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
402018-04-1018/379/18/VUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Obowiązujący
Strona 4 z 1090