Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 5 m. Szczytno, pow. szczycieński, nr dz. 238/2 o pow. 0,1669 ha.

Załączniki: