Kategoria: Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 314,90 m ² i portiernią o powierzchni użytkowej 12 m², położonej w mieście Biskupiec przy ulicy Przemysłowej 3, w obrębie nr 1 m. Biskupiec, pow. olsztyński, nr dz. 120/6 o pow. 0,0775 ha

Załączniki: