Kategoria: Oświadczenia majątkowe

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku


Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa