Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
21Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-032017-10-11Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak również UE i poza nią na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie“Rozstrzygnięte
22Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-292017-10-09Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi hotelowej i gastronomicznej podczas spotkania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WiM 2014-2020)Rozstrzygnięte
23Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-292017-10-05Zapytanie ofertowe na dostawę licencji programu Adobe Design Standard CS6PL (lub oprograowania równoważnego) oraz na zakup komputerów przenośnych (2 szt.)Zakończone
24Nieograniczony2017-09-292017-10-09Opracowanie i druk materiałów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w OlsztynieZakończone
25zgodne z art. 138o PZP2017-09-252017-10-03Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu RPO WiM 2014-2020Zakończone
26Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-212017-10-06Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017, 2018 możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020Rozstrzygnięte
27Inne2017-09-202017-09-27Szacowanie wartości zamówienia: Microsoft SQL Server Enterprise Core 2016 Government OPEN z pakietem Software Assurance - 12 licencjiW trakcie
28Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-09-202017-09-26Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)Rozstrzygnięte
29Inne2017-09-192017-09-21Szacowanie wartości zamówienia na odnowienie wsparcia producenta dla serwera Avamar oraz Data DomainW trakcie
30Nieograniczony2017-09-182017-09-26Projekt, skład, redakcja i druk biuletynu informacyjnego o ekonomii społecznejZakończone
Strona 3 z 46