Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Udostępnienie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Termin załatwienia

W zależności od rodzaju zamówienia (od 1 dnia do miesiąca)

Osoba kontaktowa

Milena Okuszko, Aneta Mróz, Grażyna Rydel, Jerzy Kowalczyk

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Pstrowskiego 28B, pok. 4 i 5
10-602 Olsztyn

Telefon kontaktowy

089 5219 930
089 5219  931
089 5219  932
089 5219  928

Sposób załatwienia

 1. Wypełnienie wniosku
 2. Realizacja
 3. Opłata
 4. Odbiór

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Pstrowskiego 28B, pok. 4 i 5
10-602 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

Wniosek - w przypadku instytucji
wzór do pobrania na stronie www.geodezja.olsztyn.pl

Opłaty

Ceny związane za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustala się w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Dz.U. Nr 37 poz. 333 z dnia 9 marca 2004r. w zakresie zasobu wojewódzkiego.

oraz za czynności nie ujęte w Rozporządzeniu w oparciu o :

 • Zarządzenie Nr 6/2001 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7.02.2001r. w sprawie ustalenia cen umownych na wykonanie reprodukcji w formie: kopii ozalidowych i kserograficznych oraz wylotów i wydruków z materiałów geodezyjnych i kartograficznych udostępnianych ze zbiorów analogowych i numerycznych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.
 • Zarządzenie Nr 28/2001 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8.10.2001r. w sprawie ustalenia cen umownych na mapy i inne materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdujące się w zasobie wojewódzkim w Olsztynie.
 • Zarządzenie Nr 74/2009 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1.07.2013 r. w sprawie ustalenia opłat za mapy i inne materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdujące się w zasobie województwa w Olsztynie.
 • Zarządzenie Nr 75/2009 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1.07.2013 r. W sprawie ustalenia opłat za udzielenie zezwolenia na wykorzystanie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, dla potrzeb rozpowszechniania, rozprowadzania oraz reprodukowania w celu rozpowszechniania i rozprowadzania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Dz.U. Nr 37 poz. 333 z dnia 9 marca 2004r. w zakresie zasobu wojewódzkiego;
 • Zarządzenie Nr 6/2001 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dn. 07.02.2001 r.;
 • Zarządzenie Nr 28/2001 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dn. 08.10.2001 r.

Załączniki: