Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

do 15 sierpnia danego roku

Osoba kontaktowa

Letycja Karuzo

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazur…
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 55

Sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosków jednorazowo każdego roku w terminie do dnia 20 września.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uwagi

Informacje o ogłoszeniu naboru wniosków na stronie www.warmia.mazury.pl

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVI/622/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego.