Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
11Nieograniczony2017-11-062017-11-17Dostawa 108 pakietów oprogramowania biurowegoW trakcie
12Nieograniczony2017-11-062017-11-14Dostawa 3 serwerówRozstrzygnięte
13Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-272017-11-06Zapytanie ofertowe na „Usługi hotelarskie - dwudniowe forum odnowy wsi 2017”Rozstrzygnięte
14Inne2017-10-272017-11-08Szacowanie wartości zamówienia: "Usługa w zakresie modyfikacji posiadanego przez zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - oprogramowania enova365 w zakresie ewidencji środków trwałych/wyposażenia"W trakcie
15Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-262017-10-31Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu „Planu rozwoju zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020“W trakcie
16Nieograniczony2017-10-242017-11-03Dostawa kalendarzy na 2018 rokRozstrzygnięte
17Nieograniczony2017-10-192017-11-03Kompleksowa organizacja II edycji Konkursu Żagle Warmii i Mazur.Rozstrzygnięte
18Inne2017-10-132017-10-19Rozeznanie cenowe rynku - usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia z zakresu Standaryzacji prac Komisji Oceny Projektów – procedura odwoławcza i negocjacje projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalnego Programu OperacyjnegoW trakcie
19zgodne z art. 138o PZP2017-10-132017-10-20Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego z zakresu Procesu weryfikacji wydatków w kontekście kontroli administracyjnej oraz kontroli w miejscu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020Zakończone
20Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-10-122017-10-18Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichW trakcie
Strona 2 z 46