Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112018-04-24XXXVI/794/18Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
122018-04-24XXXVI/793/18Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana T. K. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
132018-04-24XXXVI/792/18Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”Obowiązujący
142018-04-24XXXVI/791/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ElbląguObowiązujący
152018-04-24XXXVI/790/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w OlsztynieObowiązujący
162018-04-24XXXVI/789/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Raportu z realizacji w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018Obowiązujący
172018-04-24XXXVI/788/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w roku 2017Obowiązujący
182018-04-2319/414/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas określony Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 1Obowiązujący
192018-04-2319/413/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu ,na zwiększenie powierzchni dzierżawy wynoszącej 1266,70 m 2 pomieszczeń kuchni w budynku Szpitala o dodatkowe pomieszczenie o pow. 5,29 m 2 w budynku nr 286101_1.0006.6/4.9 _ BUD przy ul. Królewieckiej 146, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguObowiązujący
202018-04-2319/412/18/VUchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 24/287/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2020 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”Obowiązujący
Strona 2 z 1090