Kategoria: Obszary Chronionego Krajobrazu

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
[art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)].
Obszary Chronionego Krajobrazu w Województwie Warmińsko-Mazurskim:
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy;
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy;
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki;
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny;
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny;
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód;
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego;