Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-12-28XXXIII/724/17Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego do międzynarodowej Federacji EUROPARCObowiązujący
922017-12-28XXXIII/723/17Uchwała w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”Obowiązujący
932017-12-28XXXIII/722/17Uchwała w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”Obowiązujący
942017-12-28XXXIII/721/17Uchwała w sprawie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie i rozwoju kultury w województwie warmińsko-mazurskim”Obowiązujący
952017-12-28XXXIII/720/17Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 w latach 2014-2016”Obowiązujący
962017-12-28XXXIII/719/17Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2016 r. – listopad 2017 r.„Obowiązujący
972017-12-28XXXIII/718/17Uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji o realizacji współpracy międzynarodowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku”Obowiązujący
982017-12-28XXXIII/717/17Uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego”Obowiązujący
992017-12-28XXXIII/716/17Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018- 2039Obowiązujący
1002017-12-28XXXIII/715/17Uchwała w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokZmieniony
Strona 10 z 1060